PEYGAMBER HEZEKİEL NE GÖRDÜ NE ANLATTI VE ARABA TASVİRİ NEYDİ ?


517
1.1k shares, 517 points

Belki bir efsane, belki bir kurmaca belki de incil ayetlerinin ta kendisi, Peygamber Hezekiel’in arabası olarak bilinen anlatımda aslen ne anlatılıyor ? Bu bir kehanetmi yoksa gerçeğin ta kendisi mi ?

İncilin ana satırlarında çok ilginç bir olaydan bahsedilir. Kendisi gibi yahudi olan vatandaşlarıyla birlikte Babilden Arap toprakları üzerine sürgüne gönderilen Peygamber hezekielin anlattığı çok önemli ve üzerinde ısrarla durulması gereken İncil metinleri mevcuttur. Bir olaya tanıklık etmiştir ve olayın her anını teker teker anlatmıştır, ardından Tevratta yeralmıştır.

Makaleyi video olarak izleyebilirsiniz.


Tabi bu kez Tevratın da bu olayı desteklemesine karşın bu iki kitabın ne denli manipule ve tahrif edildiği, eklemelerle dolu olduğunu söylemeye gerek yok fakat Peygamber hezekielin anlattıklarının bambaşka pencereler açtığını sizler de göreceksiniz.
Hazırsanız başlıyoruz.


Bu konuda en eski ve en bilinen kayıtlardan biri, İncil’de yer alan ve “Hezekiel’in Tekerleği” diye anılan hikayedir. 1611 King James İncil’inde, Peygamber 30’lu yaşlarında (M.Ö. 593) -kendi deyimiyle-Tanrının suretini gördüğü anı şöyle anlatır:
Baktığımda gördüm ki kuzeyden gelen şiddetli bir rüzgar vardı, kocaman bir bulut ve onu çevreleyen bir ateş, ateşin kenarlarında da bir parlaklık vardı. Tam ortasından insana benzer dört canlı varlık çıktı. Ve görünüşleri şöyle idi: Onlarda insana benzerlik vardı. Ve her birinin dört yüzü vardı, ve her birinin dört kanadı vardı. Ayakları düzdü; tabanları bir buzağının tabanları gibiydi ve cilalı tunç gibi parıldamaktaydılar…”
Bu canlı yaratıkların görünüşü tıpkı meşaleler gibi yanan kömür ateşlerine benziyordu: canlı yaratıkların üstünde bir aşağı bir yukarı gidiyordu, ateş parlaktı ve şimşekler saçıyordu… ”

Canlı yaratıklara baktığımda hemen yanlarında, yerin üstünde tam dört yüzü olan bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü zümrüt rengindeydi; ve dördü de birbirinin aynıydı; tıpkı tekerlek içinde tekerleğe benziyorlardı. İlerlediklerinde dört bir yana birden gidiyorlardı. Dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerleklerin çemberleri o kadar yüksekti ki korkunç görünüyorlardı; ve dört çember de çepeçevre gözlerle kaplıydı. Canlı yaratıklar ilerlediklerinde tekerlekler de onlarla birlikte gidiyordu; canlı yaratıklar yerden yükseldiklerinde tekerlekler de yükseliyordu. ”
Eski Ahit’in başlangıç bölümünde Hezekiel’in ismiyle anılan bölümdeki tasvirler böylece sürüp gidiyor. Peygamberin anlattığına göre, canlı yaratıklar birlikte hareket ediyorlardı ve tam ortalarından “tıpkı bir aşağı bir yukarı hareket eden meşaleler gibi, yanan kömür ateşlerine benzeyen” bir şey çıkıyordu. Hezekiel bu manzarayı “Tanrının görkemine benzer bir şey” olarak yorumlamıştı. Ancak tasvirindeki ayrıntılar başka bir yaşama ait bilgilerin ipuçlarını açıkça veriyordu…


Bu resmin adı “Meryem ve Aziz Giovannino”, 15 y.yıla ait bu tablonun ressamı Domenico Ghirlondaio. Palazzo Vecchio’da asılı olan tablo “Loeser Koleksiyonu” nun bir parçasıdır. Resimde Meryem’in sağ omuzunun üstünde disk şeklinde bir nesne görülüyor. (Yakın planı altta)

Hezekiel’in Arabası aslen neydi ?

Bir konu hakkında gerçek ve net bilgiye ulaşmanın yollarından biriside o konuda arşiv araştırması yapmak ve o konu ile ilgili geçmişte oluşturulmuş yazılı veya sözlü kaynaklara başvurmaktır. Söz konusu geçmiş olduğunda en büyük kaynağımız efsaneler ve kutsal kitaplardır…
Kutsal kitaplar hem birbirini tamamlayıcı bilgiler taşıması açısından önemlidir hemde bu bilgileri geniş kültürlere yayarak onların bilgi birikimlerini de üzerlerinde toplarlar. Konumuz olan “Dünya dışı akıllı yaşam ve bunların dünyamızı geçmişte ziyaret edip etmedikleri” olayına gelecek olursak da önemli bir baş karakter ile karşılaşırız. Hezekiel…
Peki kimdir bu Hezekiel.. İsterseniz önce O nu kısaca tanıyalım. Ezekiel, İbranice İncil’deki Ezekiel Kitabının ana kahramanıdır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Ezekiel, bir İbrani peygamber olarak kabul edilir. Hezekiel hem “Hezekiel Kitabı”nda hemde İbranice İncil de bir kahraman olarak tasvir edilir. Çok fazla kimdir, nedir necidir diye biyografisine detaylı girmeyeceğim. Çünkü konumuz hayatı değil, yaşadığı karşılaşmalar ve dünyadışı varlıklarla temaslarıdır.

Konuyu ele alırken Hezekielin yapmış olduğu anlatımları dinlerken ne anladığınıza veya anlatımlarıdan kaynaklanan aklınızda beliren resmi mutlaka bir kağğıda çizmeyi deneyin.
Hezekiel, 20 yıl boyunca dünya dışı varlıklarla ve onların uzay araçları ile sayısız gözlemler ve yakın karşılaşmalar yaşamıştır. Bunlardan ilki M.Ö. 592 de 8000 kişi ile birlikte Babil’e sürüldüğü dönemde meydana gelmiştir. Hezekiel, yaşadığı dönem içerisinde iyi eğitim almış, yüksek zümreye ait bir din adamıydı. Buna rağmen ilk uzay aracı ile karşılaşmasında büyük bir şok yaşamıştır. Kitabının başında daha çok aracın yapısından bahsederken daha sonraki ikinci karşılaşmasını yazdığı satırlarında Tel-Aviv yakınlarında araca alınışından bahseder. Hezekiel Tanrı’nın suretini gördüğü anı şöyle tasvir eder.
“Baktığımda gördüm ki kuzeyden gelen şiddetli bir rüzgar vardı, kocaman bir bulut ve onu çevreleyen bir ateş, ateşin kenarlarında da bir parlaklık gördüm. Bunun tam ortasından insana benzer dört canlı varlık çıktı. Onlarda insana benzerlik vardı ve her birinin dört yüzü ve dört kanadı bulunuyordu. Ayakları düzdü; tabanları bir buzağının tabanları gibiydi ve cilalı tunç gibi parıldamaktaydılar. Bu canlı yaratıkların görünüşü tıpkı meşaleler gibi yanan kömür ateşlerine benziyordu. Ateş, canlı yaratıkların üstünde bir aşağı bir yukarı gidiyordu, ateş parlaktı ve şimşekler saçıyordu… ”

“Canlı yaratıklara baktığımda hemen yanlarında, yerin üstünde tam dört yüzü olan bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü zümrüt rengindeydi; ve dördü de birbirinin aynıydı; tıpkı tekerlek içinde tekerleğe benziyorlardı. İlerlediklerinde dört bir yana birden gidiyorlardı. Dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerleklerin çemberleri o kadar yüksekti ki korkunç görünüyorlardı; ve dört çember de çepeçevre gözlerle kaplıydı. Canlı yaratıklar ilerlediklerinde tekerlekler de onlarla birlikte gidiyordu; canlı yaratıklar yerden yükseldiklerinde tekerlekler de yükseliyordu. ”
Eski Ahit’in başlangıç bölümünde Hezekiel’in ismiyle anılan bölümdeki tasvirler böylece sürüp gidiyor. Peygamberin anlattığına göre, canlı yaratıklar birlikte hareket ediyorlardı ve tam ortalarından “tıpkı bir aşağı bir yukarı hareket eden meşaleler gibi, yanan kömür ateşlerine benzeyen” bir şey çıkıyordu. Hezekiel bu manzarayı “Tanrının görkemine benzer bir şey” olarak yorumlamıştı. Ancak tasvirindeki ayrıntılar başka bir yaşama ait bilgilerin ipuçlarını açıkça veriyordu…
Fakat bence burada ilginç olan birşey var. Bir nokta benim mantığıma uymuyor. Hezekiel’in gördüğü bu şey Tanrı’nın görkemi ise aynı anda her yerde olabilen Tanrı, bir gezegenden diğerine gitmek için teknolojiyi kullanıp uzay aracı mı yapıyordu? Aynı anda her yerde olan muazzam bir varlığın böyle birşey inşaa etmesine gerek var mıydı?


Bence burada anlatılan Tanrı olamaz. Ortada bir yanılgı var. Ezekiel’in Tanrı sandığı varlık aslında Tanrı değildi. Fakat yaşanılan bu olayı, o zamanın şartlarına ve bilgi birikimine göre yorumlamak gerekir. Her kültür gördüklerini kendi inanışına göre yorumluyordu.
Hezekiel Peygamber kimlerle görüşmüştü? Bunlar nasıl varlıklardı? Nereden gelmişlerdi? Ve ne tür daire biçimli uçan araçlara sahiptiler? İşte tüm bu soruların cevaplarını bizzat NASA – yapım araştırma şefi yüksek mühendisi Josef F. Blumrich’ten dinleyelim:
“… Bu peygamberin anlatmaya çalıştığını iyice kavraya bilmek için, değişik tarihlerde yazılmış altı İncil’i araştırdım. Bunların çevirmenleri de değişik mezheplerdendiler. ( Protestan ve Katolik olmak üzere). Bunlardan başka, iki tanınmış tefsir kitabına da başvurdum. Hezekiel Peygamberin anlattıklarını hava ve uzay aracı mühendisliği prensiplerine uyguladığım zaman, resimde görüldüğü gibi bir araçla karşılaştım. Araç esas olarak, taban tabana tespit edilmiş iki koniden oluşan bir gövde ile bu gövdeye bağlı dört helikopter takımından meydana geliyordu.
Anlatılanlara bakılırsa, Hezekiel aracı ilk gördüğü zaman ondan 1 km kadar uzakta bulunuyordu. O sırada nükleer motor ateşlenmişti. Bu sebeple aracın etrafında bulut birikimi olmuş olabilir. Bu dehşet verici manzaraya rağmen, Hezekiel makinenin sabit kısmı içinde dönen parçaların hareketlerini, yere konma ayaklarını ve helikopter takımlarına bağlı mekanik kolları fark edebilmiştir. Onun ilk tepkisi helikopterleri insan biçimli yaratıklara benzetmek şeklinde olmuştur. Fakat sonradan ‘Canlı yaratıklar’ sözcüklerini kullanarak, onların pek de o zamana kadar alışık olduğu insanlara benzemediğini belirtmek istemişti. Aracın iyice alçalıp da yere konuşu sırasında Hezekiel, helikopterin koruyucu kaplamalarını anlatabilmek için beşer suratına benzetme yapmaktan kendini alamamıştır. Ortadaki gövdenin alt kısmına rastlayan kızgın radyatörü fark etmiştir. Fakat o daha çok tekerleklerden etkilenmiştir. ”

“… Bu tekerleklerin göze çarpan görünüşü birçok resim ve metinlerde hatalı olarak gösterilmiştir. Bu tekerleklerin ne yöne döndükleri de anlatılmış değildir. Bu garip dönüş şekli, beni tüm mühendislik bilgimi kullanmaya ve bir patent kazanmaya zorlamıştır. Bu tekerlek şekli iskemlelerde başarıyla uygulanabilmektedir. ” demektedir.

Hiç kuşku yoktur ki Hezekiel gerçekten çok akıllı birisiydi. Gördüğünü aklında çok iyi tutabilmiş ve bunu çok iyi tasvir ederek aktarmıştır. Bir düşünsenize bir anda karşınızda yüksek bir gürültüyle yere inen, dönen pallerin çıkardığı ses, toz ve itici motorların gürültüsüyle oluşan ihtişamıyla bir uçan cisim görüyorsunuz. Sonra gözünüz bu cisimleri kullanan varlıklara takılıyor. İnsan olmadıklarını anladığınızda Hezekiel’in yaşadığı şoku tahmin edebiliyorum. Yazdıklarına bakıldığında olayın etkisini bir hafta kadar üzerinden atamadığını görmekteyiz. Eğer olaya bu açıdan bakarsak Hezekiel Peygamberin ilk an içinde gördüğü bu olağan üstü şeyi tanrıya benzetmesi pek de yanlış olamazdı. Fakat bu günkü bilgilerimiz ışığında, Hezekiel Peygamber’in anlattıklarından, onun dünya dışı bir medeniyetin temsilcilerinden birileriyle görüşmüş olması hiçte olasılık dışı değildir. Çünkü Hezekiel Peygamber ne ilk ne de son UFO gözlemcisidir…

Kaynak:

https://www.ufoglobe.org/amp/hezekiel-in-arabas%C4%B1-tanr%C4%B1lar%C4%B1n-ufo-su-mu


Like it? Share with your friends!

517
1.1k shares, 517 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format