MESİH DİZİSİ ANALİZ VE DEŞİFRESİ – NETFLIX MESSIAH DOCUMENTARY


519
1.1k shares, 519 points

Konumuz, Netflix’te yayınlarına başlayacak olan, bana göre oldukça vasat, oldukça klişe ve bir şekilde farklı birkaç amaç güden diziden bahsedicez.

İlk yayın tarihi 1 Ocak Çarşamba.
Yapımın ismi ise Mesih / Messiah

Öncelikle, şunları söylememizde fayda var, artık bir çoğunuzun eleştirel ve farkındalık algısı arttığı için ortada dönen sembnolizm ve kurgu tiyatrosunun farkındasınız, bu oldukça sevindirici bir durum, artık manüpülasyon olma seviyeniz çok çok düşük derecede, emin olun ki gerçeklerle tanışmak, öğrenmek, yani bilgilenmek sizleri daha da güçlendirmiş durumda. Aydınlanma işte budur.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eC2yPXWqPcM


Hernekadar çok eleştirilse de şu an “bilgi akımı”na kapılan kişiler yep yeni bir jenerasyon kültürünü de ayaklandırmış durumdadırlar, tıpkı seatlle kıyamet atağının ve planlayıcılarının deşifre olmaları sebebiyle sözü edilen saldırıların olamaması gibi, tıpkı bahsettiğimiz locanın büyük projelerinden biri olan Cern’ün içeriği ile birlikte ne olduğunun anlaşılması gibi, tıpkı aktivist Greta manipülasyonlarının deşifre edilebilmiş olması gibi.

Sosyal medyanın aldatıcı gerçekliğinin ısrarla sorgulandığı şu son dönemde aslında farketmemezlikten geldikleri konu tam da buydu, sosyal medya onları sahnenin ortasına çıkarıyor ve anında deşifre ediyor. Şimdilerde onlar tıpkı Amerika’nın ikiz kulelerinin yıkılışı esnasında bir sınıfta bir nevi ritüel gerçekleştiren Başkan Bush’un eğitim müfredatlarında önemli yer tutan My pet goat kitabını okurken yüzünden anlaşılan ve kapıldığı düşünceler gibi ağır düşünceler içerisindeler. Çünkü bu aydınlanış serisi kabalizm tabanlı yönetici elitlerin çemberlerindeki kişi sayısının büyük düşüş göstermesini sağlıyor.

ETKİYE TEPKİ VE İNANÇ BEKLENTİSİ

Sosyal medyanın aldatıcı gerçekliğinin ısrarla sorgulandığı şu son dönemde aslında farketmemezlikten geldikleri konu tam da buydu, sosyal medya onları sahnenin ortasına çıkarıyor ve anında deşifre ediyor. Şimdilerde onlar tıpkı Amerika’nın ikiz kulelerinin yıkılışı esnasında bir sınıfta bir nevi ritüel gerçekleştiren Başkan Bush’un eğitim müfredatlarında önemli yer tutan My pet goat kitabını okurken yüzünden anlaşılan ve kapıldığı düşünceler gibi ağır düşünceler içerisindeler. Çünkü bu aydınlanış serisi kabalizm tabanlı yönetici elitlerin çemberlerindeki kişi sayısının büyük düşüş göstermesini sağlıyor.

Peki, bilmez misiniz ki, geçmişten beri insanların Kıyameti getirmeye çalıştıklarını, en azından kıyamet alametlerini, kıyamet tarihini, kıyamet bilgisini nasıl elde edebileceklerini seanslarla, meditasyonlarla, ritüellerle, sahte sözlerle veya rüyada görme talepleriyle öğrenmeyi istediklerini ve bunun için büyük çabalar içerisinde olduklarını?
Oysa ki yüce yaratanın kıyamet vaktini Hz Muhemmed’e soranlara yine Hz. Muhammed’e vahy ettiği ayetinde gerçekte konunun özünü tam olarak açıklamıştır.

“”Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O’ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.””

(A’RAF/187)

Evet değerli arkadaşlar analiz ve deşifrelerimize az sonra başlayacağız fakat öncesinde belirtmemiz ve bilgilendirmemiz gereken bazı önemli noktalar var.

O halde beynimzi biraz yakalım değerli arkadaşlar:

Kıyamet öncesi gelip insanları kurtaracağı söylenen ve fanatik bir biçimde de savunulan Mesih veya Mehdi mertebelerinin günümüzde çok önemli bir noktada olduğunu görüyoruz.

İSA FİGÜRÜ VE KURTARICININ GELMESİ TEORİSİ

Bu yapımda kullanılan İsa mesih figürü kuramsal olarak sahte mi gerçek mi ? Her ne kadar yapımı izleyerek öğrenecek olsak da bunu izleyici gözüyle değil büyük bir kitleyi ilgilendirdiği için islam dini, hristiyan ve yahudi inancı içerisinde paralel bir şekilde mehdi ve isa mesih olarak yeşeren bu ilahi beklenti inançsal bir kavram olması itibariyle kutsal kitaplara sorarak belirlememiz gerekli.

Mesih ve Mehdi Konusuna Kutsal Kitaplar Ne Diyor ?

Peki konuyu açıklayabilmemiz için öncelikle doğru temeller üzerinde olmamız gerekiyor bu sebeple bir soru soralım ve cevabını birlikte arayalım.

İşte kilit soru;
Allah Mehdi’nin ve İsa Mesih’in dünyaya tekrar gelip Deccal ile savaşıp insanları kurtaracağını söyledi mi ?

KURANI KERİM ‘DEN BAŞLAYALIM

–İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim içerisinde yer alan hiçbir ayette Mehdi’nin veya İsa Mesih’in insanları kurtarmak amacıyla dünyaya gönderileceğini söyleyen ayet bulunmuyor ?

Bu çok önemli olan konuyu yüce yaratanın bize bildirmemiş olması böyle bir şey olmayacağına dair bir kanıt olabilir mi, yada kitapta bir çok konunun yeri varken böylesine önemli bir konunun olmaması bizlere bir işaret veriyor olabilir mi ? Oysa ki İslam külliyatında Mehdi ve İsa Mesih’in yeniden geleceğine dair yüzlerce hadis mevcut durumdadır.

 • Aslında değerli arkadaşlar Kuranı Kerimde öyle bir ayet var ki, bunu yönlendirmeli yorumladığımızda Hz İsa’nın kıyametten önce geleceği algısına kapılıyoruz.
  Bakın ayeti şöyle bir hatırlayalım.
  “”Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.””” Zühruf 61. ayet

  Dikkat ederseniz ayette (O) zamirini kullanıyor ve burada da anlatılmak istenen kıyamet zamanının vaktini hatırlatılmasıdır. Yukarıda yazdığımız Zühruf 61. ayette de Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Sözlerinden Kur’an ın bizlere açıkladığı, o anın geleceğini hem iman edenlere, hem de müşriklere açıklamaktadır. Allah Zühruf 61. ayette eğer söylenildiği gibi Hz. İsa’dan bahsetmiş olsaydı ve bunun kıyamet alametleri olduğunu bizlere anlatıyor olsaydı, açıkça söylerdi. Bakın Allah “ben ayetlerimi nasıl açıklarım” diyor, lütfen dikkat edelim ve hatırlayalım. Allah’ın Kur’an da açıklamadığı, kıyametten önce Hz. İsa nın geleceğine inandığımızda, şimdi yazacağım ayetlere iman etmemiş oluruz, bunu da unutmayalım.

Kehf Sur54. ayet; Yemin olsun, biz, bu Kuran’da, insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır.

İsra suresi 89. ayet; Yemin olsun, biz bu Kuran’da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. Ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmezler.


Nisa Suresi 174. ayet; Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik. 175. ayet; Allah’a inanıp O’na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır.


Şimdi lütfen düşünelim, Allah her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduğunu söylüyor. Her benzetmeden nice örnekleri sıraladık açıklamasını yapıyor, ama bizler Rabbin hiç bahsetmediği, sözünü bile kullanmadığı halde (O) işaret zamirinden, ayetten Allah Hz. İsa dan bahsediyor aslında diyerek, işin içinden çıkabiliyoruz. Birde kendimizce hüküm verip, Hz. İsa kıyametten önce gelip, bizleri uyaracak, diyebiliyoruz.
Hani her benzetmeden değişik örnekler vardı, neden Allah kıyamet alametlerinden bahsederken Hz. İsa gelecek demediği halde, bizler aslında Allah bundan bahsediyor diyerek, kendi düşüncelerimizi, inançlarımızı Kur’ana ilave yapıyoruz? Hiç korku duymadan, söylenmeyen, açıklanmayan bir sözün ardına nasıl düşüp, ona iman edebiliyoruz, doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.
Bunu söyleyen ve savunan Hristiyanlardır, hala uyumaya devam mı edeceğiz? En son peygamberimiz dururken, neden ondan önceki peygamber gelsin diye demi düşünemiyoruz? Aklımız, beynimiz bu kadar mı uyuştu bizlerin?

Hani Allah ne diyordu bizlere;

( Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik.)
Bakın bu ayete eğer iman ediyorsak, Zühruf 61. ayette geçen (O) işaret zamirine asla, Allah ın söz etmediği bir anlam yükleyerek, burada aslında Hz. İsa dan bahsediyor diyemeyiz. Kur’ana danışmaya devam edelim, acaba kıyametin kopuşu hakkında daha neler söylüyor Rahman.

Hac 55: İnkâr edenler ise kıyamet ansızın başlarına patlayıncaya kadar yahut kısır bir günün azabı kendilerine gelip çatıncaya kadar, o Kuran’dan yana kuşku içinde olmaya devam edecekler.

Kuranı kerimde yer alan öyle bir ayet varki bunu ortaya koyunca aslında ne şirk koşmak ne de mehdiyet oratada kalır. Bu makalenin ve İslamın içine sızan mehdiyet ve Kıyametten önce birinin gelip kurtaracağı algı ile nereye kadar ilerleyebileceğinizi şimdi öğreneceksininiz, makale konusunu oluşturan ayetimi Zühruf suresi 61. ayetti, şimdi sıra geldi o herşeyi anlatan ayete, yine aynı sure Zühruf suresi ve bu kez 66. ayet.

Zühruf 66: Hiç farkında olmadıkları bir sırada o saatin birdenbire kendilerine gelmesinden başka neyi bekliyorlar.

Gördüğünüz gibi, yüce Allah günümüzü nasıl da anlatmış.


İNCİL MEHDİ VE MESİH KONUSUNA NASIL BAKIYOR ?

Hristiyan aleminin referans kitabına danıştığımızda bilmemiz gereken önemli bir detay iletmek istiyorum sizlere, Hz İsa kendisi için Ben “Allah’ın oğluyum” dememiştir aksine kendisinden bahsederken kendisi çin insanoğlu demiştir, Allah’ın oğlu diyenler çevresindekiler ve yahudilerdir.

İncil satırlarında Hz İsa yeniden gelişini anlatırken İnsanoğlu ifadesi kullanarak ifade etmiştir.

Bu bağlamda yeniden dünyaya geleceğini bir çok yerde belirtiyor. İncil, Matta 24:4’ten 51’e kadar detaylı bir anlatım bulunuyor, kısa bir bölümüne şöyle bir göz atalım.
⦁ Matta 24:4: İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın!
⦁ Matta 24:5: Birçokları, `Mesih benim’ diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar.
⦁ Matta 24:6: Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.
⦁ Matta 24:7: Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.
⦁ Matta 24:8: Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.
⦁ Matta 24:9: “O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek.
⦁ Matta 24:10: O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.
⦁ Matta 24:11: Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.
⦁ Matta 24:12: Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.
⦁ Matta 24:13: Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.
⦁ Matta 24:14: Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.

BARNABAS İNCİLİ MESİH VE MEHDİ KONUSUNA NE DİYOR ?

Evet değerli arkadaşlar belki de ilk kez tanık olacağınız anlar yaşamak üzeresiniz.Göz atmamız gerektiğini düşündüğüm, uzun uzun incelediğim ve kesinlikle hepinizin en azından bir kere incelemesini önerebileceğim bir kitap Barnabas inciline de danışmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, Vatikan tarafından yasaklanan kitap olan Barnabas İncilinden bahsediyorum.

Kısaca şunları bilmeniz gerekiyor, Barnabas İncili, zamanının çoğunu, Hz İsa’nın mesajını yaydığı üç yıllık süre içinde bizzat îsa’nın yanında geçiren bir kişi tarafından yazılmış ve bugüne kadar gelmiş, Tevhit anlayışını yani Allah’ın bir olduğunu bildiren bilinen tek İncil’dir. Kabul edilmiş dört İncil’in yazarlarının aksine, o İsa ile doğrudan teması olmuş ve öğretisini doğrudan İsa’­dan almış biriydi. Barnabas İncili ve Tevhid (Allah’ın Birliği) inancının MS. 325’e kadar İskenderiye Kiliselerinde ve asırlar boyu Antakya bölgesinde etkili olduğu gözlenmekte ve bu şekilde de belgelenmektedir. Çok yakında barnabas incili hakkında videolar gelecek aklınızda olsun, şu an inceleme karşılaştırma aşamasındayım.
Peki o halde Barnabas İncili İsanın yeniden gelmesi konusu hakkında ne diyor?
İsa peygamber anlatıyor:”Kıyametin Kopuşu” 52.Bölüm’den
“”Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki, ben de diğer insanlar gibi ölümlü bir insanım; Allah beni, hastalar şifa bulsun, günahkârlar doğrulsun diye İsrail ailesi üzerine peygamber yapmışsa da, ben Allah’ın kuluyum ve siz, benim dünyadan ayrılmamdan sonra, şeytan’ın çalışmalarıyla benim kitabımdaki gerçeği iptal edecek olan şu habislere karşı nasıl konuştuğuma şahitsiniz. Fakat, ben sonlara doğru döneceğim ve benimle birlikte Enoh’la İlya da gelecek ve sonları meş’um olacak habisler karşısında delil ve şahit olacağız.» Ve, îsa böyle deyip, göz yaşı döktü, bunun üzerine havariler hüngür hüngür ağlayıp, seslerini yükselterek dediler: «Bağışla ey Rabb(ımız) Allah ve suçsuz kuluna merhamet et.» îsa karşılık verdi: «Amin, Amin.»””

TEVRAT MESİH VE MEHDİ KONUSUNA NE DİYOR ?

Yahudiler de ahir zamanda gelecek Mehdi’nin, yeryüzünü Allah’a imanla dolduracağına (Yeşaya, 11:9), Allah’tan ilim ve hikmetle hareket edeceğine (Yeşaya, 11:2) ve Tevrat’taki Allah’ın emirlerinin Musa dönemindeki gibi uygulanacağına inanmaktadırlar.

Torah being read at a Bar Mitzvah

Günümüzde dindar Yahudiler, gelişini şevkle ve umutla bekledikleri Hz. Mehdi’nin, Tevrat’ı açıklayacağına ve anlaşmazlık konusu olan soruları cevaplayacağına da inanmaktadırlar.

 • Onun (Mehdi’nin) döneminde (Tevrat’ın) tüm yasaları önceden olduğu gibi eski haline getirilecek.. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

İSLAM KÜLTÜRÜNDE MEHDİ VE MESİH HADİSLERİ VE GENEL DEĞERLENDİRME!

Diğer taraftan islam coğrafyasında geniş yer ve yankı bulan mehdi aleyhisselamın kurtarıcı olarak gönderileceği gayb bilgisine itimatın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. İslam literatüründe çok geniş bir yere sahip olan mehdi hadislerinin Kuranı Kerim ile aynı şeyi söylemeyerek aynı noktada buluşmaması malesef ki çelişkiyi ortaya koyuyor, tabi ayrıca bakara suresinin 3. ayetinde Allah’ın “namazı dosdoğru kılın” emri ile namaz kılınması gerektiğini anlıyor olsakta şekil ve düzen anlamında nasıl yapılacağını ise Hz Muhammed’in sünneti mukavilinde günümüze ulaşan hadislerden öğreniyoruz.

Tabi bu ve buna benzer örneklerin getirdiği güven ile bütünüyle tüm hadisleri sahih mertebelerine koymanın ne denli yanlış olabileceğini “gayb bilgisi Allah katındadır” ayetinin varlığı ile anlamamız mümkün, ayrıca Cin suresinin 72. ayetti şöyle der “Gaybını, razı olduğu rasulden başkasına bildirmez.” ve tabi Şuara suresi 42-51’i atlamamak gerekir Allah’ın sözü şöyledir “Hiçbir beşer için, Allah’ın, bir vahiyle veya perde arkasından konuşması veyahut bir elçi gönderip de izni ile ona dilediğini bildirmesi dışında konuşması yoktur.”

O halde gerçek anlamda ya bazı zatlara ilham olup “mehdi” kavramı ortaya çıktıysa ve gerçekse ? Bunu anlayabilmemiz hadis ve hadis nakilcilerine güvenin yükseltilebilmesi için araştırmamız gereken çok nokta olduğunu da ortaya koyuyor. İlerleyen tarihlerde bir video ile hadis ilminin önemli isimlerini videolar ile sizlere sunmayı planlıyorum aklınızda olsun.
Tabi bu arada, Buharinin neden evinde taşlanarak öldürüldüğü gibi, Hz Muhammed’in neden tüm hadisleri toplatıp yaktırdığı gibi, Bakara suresindeki “cemaatlere mezheplere ayrılmayın” ayetinin direk emri olmasına rağmen parça parça cemaat tarikat ve mezheplere ayrıldığımız gibi konuların varlığı gerçek anlamda kafa karıştırdığını söylememiz gerekli.

Bilemediğimiz veya kontrol edemediğimiz bir sistem bizlere doğru zannına uğrayabileceğimiz bir takım öğretiler sunmuş olabilir mi ? Bu sorunun da cevabına ulaşmamızın zor olduğunu düşünecek olursak en net şekilde Mehdi aleyhiselamın, isa mesih’in veya Deccal savaşının gerçekliği konusunu çözmemiz gerekli. Kuranı Kerimde yer alan Haşr suresi 7. ayeti “Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının.”, Necm sûresi 3ve4 “Resûlullah, nefsinin arzû ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenlerden başka bir şey değildir.”, Âl-i İmrân sûresi 31. ayeti “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” gibi emir ayetleri varken sorgusuz sualsiz önümüze koyulan hadislerin tamamını kabul etmek yanlış olacağı için, doğru olanı bulmak inanmak kişilerin kend iradesine kalmş durumdadır, dine bakışınızı ve kalbinizi mutlu edecek kararı vermenizi diliyorum değerli arkadaşlar.

GÜNÜMÜZDE MESİH MEHDİ VE DECCAL BEKLENTİSİ NE DURUMDA ?

Ne olursa olsun şu an günümüzde mehdi mesih veya deccal beklentisi artarak hatta aşırılaşarak devam ediyor.
Şu an geldiği son noktayı da görüyorsunuz. Aslen bu bir senaryo, bu bir kurgu bu bir manipülasyon malzemesi olarak karşımızda olduğunu bilsekte gerçekte alttan alttan dikte edilen konunun ne denli toplumları kışkırtıcı oranda olduğunu da görüyoruz. Özellikle islam dünyasında büyük tepkiler uyandırmış durumda.

VE ŞİMDİ FRAGMANI ANALİZ VE DEŞİFRE ETMEYE HAZIRIZ

Messiah dizisi çok ses getirecek, bir çok çevrede ele alınacak ve incelenecek. Farkında olalım veya olmayalım otomatikman bir sonuca geleceğiz, içinde olduğumuz bu durumun bir gösterge tablosu olacak. Neden bunlar oluyor, neden birileri ısrarla sahte isa ve deccal’in geleceği olasılığını sürekli gündemde tutmaya çalışıyor, neden zarar görenlerin veya görecek olanların en başında islam dünyası oluyor ?
Neden budizme karşı bir nefret söylemine girilmiyor
⦁ Neden Kabala felsefesi ile yoğurulmuş inançlar gündeme birer kahramanmış gibi getiriliyor
⦁ Neden dünya liderleri sahte mesih ve deccalizm konularına karşı sessiz kalıyor
ve yani
⦁ “”neden su içenlere yılanların dokunmasına izin veriliyor ?””

Toplamda 10 bölümden oluşacak Mesih / Messiah isimli dizinin yaratıcısına göz atalaım. Amerikan film enstitüsü Mezunu, genelde ezoterizm, din ve okült konulu filmler çeken ve yoğunlukla sübliminal sembolizme sıklıkla yer veren Yazar ve yönetmen Michael Petroni tarafından kaleme alındı ve yönetildi.

Başlıca, Backtrack, Human Voices, miracles, Ayin, Kitap Hırsızı, Tehlikeli Yaşamlar, Lanetliler Kraliçesi ve Narnia Günlükleri – Şafak Yıldızının Yolculuğu isimli yapımlardan da hatırlayabilirsiniz.
Devam edelim;
Mesih yapımı kimin kontrolünde anlamak için logosuna bakmamız yeterli olacaktır.

Çok ayrıntılandırmaya gerek yok bence, A harfinin üçgen şekline bakacak olursak illüminati ve deccalizm locasının şu anki gözbebeğinin bu yapım olduğunu söylememiz doğru olacaktır.

“Tabi bu arada bir soru ortaya çıkıyor”
— Peki, Neden netflix’te yayınlanacak ?
Bu soruyu cevaplayabilmek için basitçe Netflixin potansiyelini inceleyelim
Sürekli aktif içerik izleyen ödeme yapan kullanıcı sayısı 2015 yılı verilerinin 69 Milyon kişi olduğu görülüyor ve 2019 Aralık ayı son ölçümlemelerine göre bu rakam 118 milyon’a ulaşmış durumda.
“”Yani karşımızda büyük bir medya gücü olarak beliriyor.

Gördüğünüz gibi illüminati locasının zahmetsizce kullanabileceği en mantıklı sistemin Netflix olması hiç de şaşırtıcı değil, fakat bu konunun içinde çift taraflı olmak üzere farklı bir bilincin daha olduğunu düşünüyorum

 • Acaba sizce de Netflix İllüminatinin ortaya çıkaracağı sahte isa veya nehdi kavramlarını ve bir takım ayrıntıları anlamamız için bir şekilde deşifre ediyor olabilir mi ?
 • Belki de bu tam bir kurt kapanı olabilir, yani sahte deccal, sahte isa veya sahte mesih kavramlarını insanlar televizyondan izlediğinde neler olacağına, nasıl tepkiler verileceğine dair bir sosyal medya araştırması yapıyor olamazlar mı ? Aksi halde neden bu sahtelik fikrini körükle alevlendirsinler ?
 • Belki de dizide genel yapıda işlenen zihinsel olarak kaybolmuş insanların yönergesi ile gerçek hayattaki aklı karışık yol arayan veya çaresiz olduğunu düşünen kişilere bir yol bir seçenek sunuyor olamazlar mı ?

“Aslen korkmamızı gerektiren birşey yok”
Aslında fragmandan ne olduğu ve ne olacağı gayet net bir şekilde görülebilir hatta “i pet goat” animasyonuyla neredeyse aynı diyebileceğimiz sahneler de göreceksiniz tabi başrol karakterleriyle birlikte, nitekim kısacık fragmanda bile kullanılmış. Mutlaka bir göz atın.
Evet ne diyorsunuz ?

Ve yine garip bir görüntü daha var görselde, bunun da hatlarını çizince bu yapımın hitap ettiği zümrenin gerçekte ne olduğu ve ne tip mesajlar vermeye çalıştığı daha da ortaya çıkıyor.

Ve şok sübliminal görüntüler …

“peki fragmandaki kişi Mesih mi Mehdi mi ?”
Sorgulama aşamasında babasından mesaj getirdiğini söylüyordu karakter. Haşa ama Allah’ın oğlu olduğunu söyleyenler baba oğul kutsal ruh yani teslis inancıyla hristiyanlar olduğunu eminim sizlerde biliyorsunuz. Ki Kuranı Kerim’de bu oğul olma konusu için ayetlerin ne denli sert bir şekilde gerçeği söylediğini de bilmelisiniz.

Fragmanın başı itibariyle kitleler halinde insanların yürüyor olduğunu ve bu insanlara bu kişinin önderlik ettiğini görüyorsunuz, kimdir bu kişiler elbetteki yardıma ihtiyacı olanlar, kurtarıcı olarak mesihin ve mehdinin geleceğine kalpten inananlar, gibi, bir mucizeye bir çıkış yoluna bir öc alacak lider beklentisine inananlar gibi bir karakteristik kitleler olduğu fragmandaki repliklerden de anlaşılıyor, tabi işin temelinde fragmanın da yolunu arayan yada yolunu isa karakterinin peşinde olarak bulmuş olanların gösterilmesi sanki herkesin bu zihin karışıklığı inanç karışıklığı ve yolunu kaybetmişliğini yaşadığını düşünmeniz açısından oldukça ideal birer sahne olduğunu da söylememiz gerekli,

fakat gerçekte insanların çoğunun aklının karışmış olabileceğini doğru bir saptama olduğunu farzetsek bile, büyük bir çoğunluğun ilüminati dediğimiz yeraltı yönetiminin asrın kehaneti olarak göstermeye çalıştığı isa karakterinin sahte olduğunun veya olacağının farkında. Gerek sanal gerçeklik teknolojisi Blue beam, gerek iklim yaratıcı Haarp ve gerek çeşitli zihin kontrol vaka ve yöntemleriyle büsbütün açığa çıkan MK Ultra sistemi dahil içinde yer alan tüm bilinçaltı organizasyonlarının herkes son derece farkında pek tabi bilincinde.
Yani w ile başlattığınız ve deccal gözüyle görülen internet sisteminin herkesi saracağını ve herkesi yoldan çıkaracağını düşünmüş olsanız bile artık insanların yavaş yavaş da olsa interneti doğru, bilinçli ve öğrenme odaklı kullanmaya başladığı da gün gibi ortada. Tamam bilgi karışıklığı da büyük bir sorun ama o kadarını da kişi veya kişiler kendisi araştıracak, keşfedecek ve doğruları bulacak, hatta kendi çabanızla bulduğunuz bu doğrular sizi bir çok yanlışınızdan kurtaracağı gibi çok da değerli olacak. En azından kütüphane kütüphane dolaşmıyorsunuz. Tabi unutmayalım ki bu tekniği ve yaşadığımız bu sorunları ailemize, dahası yetişmekte olan çocuklarımıza en açık ve net haliyle öğretmek durumundayız ki kaybolmasınlar.

Devam edelim. Fragmanda temel görüntülerin önemli bir temayı işliyor olması beni pek şaşırtmadı ama daha iyisini beklerdim, yine müslüman toplulukların saldırgan nefret dolu, birer katil gibi gösterilmesi ortada ve gayet net, ki bu zaten alışılagelmiş bir durum.

Fragmanda dedektifin materyalist yaklaşımlarından anladığımız kadarıyla inancına karşı son derece güvensizlik yaşadığı ortaya çıkıyor tabi ilerleyen aşamalarda bu mesih kişisini araştırmak için farklı kimliklere bürüneceği ve konuya inanacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar.
Tabi ki dizide mucizelerde olmalıydı, karakterimiz hapsedildiğinde yok oluyor farklı farklı yerlerde olabiliyor görünebiliyordu ve tabi ki bir de küçük bir kızı kurtarışı da önemli anlardan biri.
Yine biri ve birilerinin önderliği ile yani yine sorgusuz sualsiz inananları ile birlikte ilerleyecek ve sona doğru yolculuklarına başlayacaklar elbette ki.
“Belki de bazı aşamalarda mehdiyi sahneye çıkaracaklardır bilinmez tabi ama olamaz mı ?”
Belki de bir kaç bölüm sonra bu mehdi diyecekler ??? Ki ben bunlardan böyle bir kurnazlık bekliyorum, çünkü şu sıralarda bu yapım için en büyük tepkiyi müslüman camiası gösterdi yani demek ki asıl hedef kitle belli, bu yüzden insanların inanç bilincini temelinden sarsmayı deneyecekler ” bakın yeniden söylüyorum deneyecekler” diyorum, peki ne yapacaklar ? ilerleyen bölümlerde bu kişinin Mehdi olduğunu ileri sürecekler, tabi yerse, birkaç bölüm o şekilde devam etse bile halktan görecekleri reaksiyona göre yeniden değişim yaparak isa modeline geçecekler. Adam sorgulanma aşamasında babasından mesaj getirdiğini söylemişti islam dininde böyle bir şey yok tamamıyla zıt olur, evet işte olay tam da burada, amaç zaten ortalığı karıştırmak değil mi ? ve bunlar bunu denemeye cesaret eder arkadaşlar. Tabi söylediğim gibi alacakları tepkiye göre yola devam edebilirler diye düşünüyorum.
Yani bu sahtelik bilincini mutlaka Mehdi’nin üzerine yıkmaya kalkışacaklardır. unutmayın ki, bu locanın en büyük silahı itibarsızlaştırmaktır yani suç yok, suçlu yok, ceza yok, ifşa yok. Tıpkı, mitolojik tarih bilincine büyük ışık tutan anunnaki ve sümer deşifrasyonları sonrası saçmalık olduğunu sözde itiraf ettirerek zekeria sitchine,

ZECHARİA SİTCHİN

Ağrı dağında Nuhun gemisini bulan ve güvensizleştirilen Ron Wyaht e,

NUH’UN GEMİSİNİ AĞRI DAĞINDA BULAN ARAŞTIRMACI RONN WYATT

uzay ve uzaylı vakaları yaşayan sır küpüyken dayanamayıp açıklama yapan nasa görevlileri araştırmacı ve astronotlara yaptıkları gibi,

yahudi kaynaklı belgesellerde olduğu gibi Müslümanların ibadet sisteminin merkez noktası olan ayetler çoğrafi kanıtlar ile ve binlerce yıldır

yaşayan halk tarafından bilinen kıble konusu hakkında bile bir takım hadisleri kaynak alarak asıl kıblenin Patara olduğunun idda edilmesi gibi.
Evet işte bu itibarsızlaştırmaktır.

Evet devam edelim

Fragmanda sizlerinde gördüğü gibi Mescidi aksa sahnesi var, tabi bu konudaki manüpülasyon yıllardır Google dahil hatta islam dinine mensup haber siteleri başta olmak üzere yüzbinlerce web sitesinde uygulanıyor, yani mescidi aksa hakkında herhangi bir görsel veya video gösterime girdiğinde aslen gördüğünüz sarı ve parlak kubbeli olan Kubbetüs sahradır, yani şu an ekranda gördüğünüz kubbetüssahra, Mescidi aksa ise şu an görmekte olduğunuz yapıdır.

MESCİDİ AKSA
KUBBETÜS SAHRA

Genel tanımla bir takım locaların Hz davut ve hz süleyman sonrası saklanmış olabilecek ezoterik kitaplar ve bir takım kaynakları araştırmak dahası bulmak için didik didik kazılmış ve kazılıyor olduğu bilinmesinden dolayı bir algı oyunu ortaya konulmuştur. Aslında şu an bile Googe’ı açıp Mescidi aksa yazın, bakalım ne çıkacak.

MESCİDİ AKSA VE KUBBETÜS SAHRA YUKARIDAN GÖRÜNTÜSÜDÜR

Yani Kubbetüssahra ve Mescidi aksa arasında ki farkı uzaktan bakınca bile anlarsınız. Dikkat çeken kubbetüssahradır.
Dolayısıyla yine fragragmanın Aksa sahnesi de bu şekilde işlenmiştir.

geçelim başka bir sahneye
Şimdi birkaç farklı sahne izleyeceksiniz, sahnelerin sonunda açıklayacağım sizce bunlar neye benziyor ?

Evet bir çoğunuzun tahmin ettiği gibi I pet goat animasyonuna neredeyse birebir oranında benziyor hatta alttaki müziğe de bir bakacak olursanız I pet goat’daki sinyal sesine benzeyen tek vuruşluk nota burada da kullanılmış aynı nota değil pek tabi, ama teknik ve fikir aynı, belki de bu yapımın adına I pet goat 3 koysalarmış çok daha esrarengiz olurmuş ne dersiniz … Alttaki linke tıklayarak bahsettiğimiz müzik incelemesini 19:13 saniyesi itibariyle izleyerek ve duyarak yapabilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=eC2yPXWqPcM


Başka bir I petgoat detayı daha işleyelim, sahne çok çok kısa ama görmemek imkansız diyebilirim, I pet goat animasyonunun sonunda yer alan bir nevi havadan yağan bombalama kehaneti burada da işlenmiş oldukça açık, bakınız.

Messiah / Mesih dizisinin I Pet Goat ile aşırı benzeyen sahnelerinden biri daha!
Messiah / Mesih dizisinin I Pet Goat ile aşırı benzeyen sahnelerinden biri daha!

Tabi bu arada tam 38. saniye olan bu sahnede dumanlarla kaplanmış alanda inanılmaz sübliminal ögeler bulunuyor, belki 25. kare tekniği uygulandı ve yakaladık, bilinmez ama gayet net bir şekilde göreceksiniz.

Teker teker inceleyelim.
Önce bu görsele bir bakın, dediğim gibi fragmanın 38. saniyesi.

Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı – Volkan Çelik Videoları Kanalı
 • sembol 1 :
  Şeytani bir yüz ifadesi beliriyor, solda boynuz karanlık gözler yüz ifadesi ve ağız.
Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı – Volkan Çelik Videoları Kanalı
 • Sembol 2: Yüz figürünün sağına bakın, gördünüz mü ? Gösterelim, işte bu bir hristiyanlık sembolü, İsa’nın çarmıha gerildiği Haç. Şimdi daha önce belirttiğim mehdi manipülasyonu da burada yeşeriyor olabilir. Yani bilinç altında canlanacak hikaye, eğer bu figür mehti imajı verirlerse hristiyanlık gibi inançların yok olacağını simgeleyerek bir nevi koruma engelleme karşı çıkma hatta savaşma tetiklemesi yapılıyor olabilir, tabi bunlar teori ve varsayımlar ama ortaya çıkan doneler bu anlamları veriyor.
Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı
Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı
 • sembol 3:
  Sol üstte yer alıyor. Bu bir gamalı haç
  evet gördüğünüz gibi durum bu ve planlarını güç sayesinde tıkır tıkır işletiyorlar.
Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı
Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı

Devam edelim arkadaşlar
Bir fırtına sahnesi daha var, fragmanın 55. saniyesindeyiz, kısa bir süre göz atın, bakalım ne göreceksiniz.
Bir sürü ifade görebilmeniz mümkün ama büyük resme bakmak daha iyi olabilir.

Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı

Yani
İşte buna !!

Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı

Fırtınanın resmen yöneticisiymiş gibi büyük ve korkunç bir yüz, çok çok enteresan, tabi ki etrafta da irili ufaklı bir çok yüz görebilirsiniz, ama büyük olanın yanında resmen ilgisiz kalıyorlar.

Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı

Tabi bir detay daha var, alttaki tabelada yazan yazı yani yönerge şu şekilde yazılmış “Sunrise Ready”

Messiah / Mesih dizisi 25. kare subliminal sembolleri yakalandı
Volkan Çelik Videoları Kanalı

anlamı “gün doğumu hazır” yani burada iki anlam görüyoruz.

1.si Güneş sembolü ile belirli bir algı yaratılıyor yani bildiğiniz gibi hristiyanlık inancının temelinin

Teslis inancının kökeni hinduizm’den, Budizm’den geliyor.

paganizmden türediğini belirtmemiz gerekiyor, 2.si ise yazılanı okuduğumuzda direk anladığımız yani “gün doğumu hazır” subliminal tetiklemesinin yarattığı etki “Mesih, isa veya deccalin çıkış vaktinin gelmiş olmasıdır.

mesiah mesih dizisi subliminal mesajlar semboller
Volkan Çelik Videoları Kanalı

Ne kadar gizli veya karışık olursa olsun büyük bir mucize olan beynimiz algılıyor.

subliminal mesajları beynimiz algılıyor

yani Bunları görüyoruz, bilinç altımız bunları ayırıyor, algılıyor, anlıyor ve vakti zamanı geldiğinde bir etki ile davranış biçimimiz ile gereken işlevi gerçekleştiriyoruz.

Messiah Mesih dizisi ile ilgili teoriler

Konunun başında da söylemiştim bu dizinin 3 yönü var.
1 – Bu dizi bir sosyal medya deneyi olacak. Mehdi, Mesih ve Deccal etkileriyle toplulukların tepki ve şiddet düzeyleri ölçülecek.

Messiah Mesih dizisi ile ilgili teoriler


2 – İnsanların kafasının karışık olduğu, boşlukta olduğu, umutsuz oldukları vurgulanarak gelen kişinin ardından tepkisiz gitmeleri gerektiği algısı yaratııyor.

Messiah Mesih dizisi ile ilgili teoriler

3 – Netflix yönetiminin deccalizm ve sahte mesih ifşası ile insanlara gerçeği göstermeye çalışıyor olabilir.

Messiah Mesih dizisi ile ilgili teoriler

Zaten temelinde sahte mehdi veya sahte deccal konusunun işlenmesi şnançlara gerçek anlamda zarar vereceğinden ileriki tarşhlerde meydana gelebilecek olan bu sahte geliş tiyatrosunun deşifre edilmiş anlamına geliyor olması hiç de sıradan bir mevzu değil. Tanık olduğumuz bu duruma göre hepimiz içten içe birer bilinç geliştiriyoruz. Ya bilinç olgusunu ciddi anlamda öğrenme mottosuyla kendimizi zırhlı bir tank misali donatmamız gerekiyor yada boşverci olup umursamayıp bu ve benzeri fırtınalarda savrulup gitmemizin an meselesi olduğunu bilmemiz gerektiği gün gibi ortada, seçim elbette ki size ait.

“(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır”
(Nisa Suresi 123. Ayet)

Messiah Mesih dizisi ile ilgili teoriler. Ve Allah’ın sözü, Nisa Suresi 123. Ayet

Kanala Abone Olun: Volkan Çelik Videoları Kanalı

Yazar: Volkan Çelik

İçerik, görseller ve kullanılan teoriler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Like it? Share with your friends!

519
1.1k shares, 519 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format