Büyücü ve şeytan İlişkisi


480
733 shares, 480 points

Büyücüler eşlerin arasını bozmak, ehli kuvvetlerini sarsmak, güçten düşmelerini sağlamak ya da dalgın hale getirmek, erkekle kadını bağlamak ya da ayırmak, yangınlar çıkarmak, ticareti bozmak, ürünlere zarar vermek, hayvanları telef etmek, alışverişlerin zararla sonuçlanmasını sağlamak gibi yıkıcı ve fesat çıkarıcı islerle uğraşırlar. Şeytan’ın hizmetinde çalışan erkek ve kadın büyücüler, hizmet sürelerine ve liyakatlerine göre iblis devletinde belli bir makam ve dereceye sahip olurlar. Kendilerinden bile olsa hiç kimseye inanıp güvenmezler.

Büyücü, amacına ulaşabilmek için şirk içeren birtakım ayinlerde bulunarak cinden yapılmasını arzu ettiği şeyi talep eder. Bu, herhangi bir insana eziyet edilmesi olabilir. Cini, bu amaçla o kimseye giderek onun bedenine nüfuz eder ve acı vermeye ve büyücünün onunla ile ilgili isteklerini gerçekleştirmeye başlar. Bu nedenledir ki, Allah’ın izniyle bu cini bedenden kovulduğu takdirde büyü de O’nun izniyle geçersiz olacaktır.

Büyücü, harcadığı onca çabaya, şeytani talimatları yerine getirme konusunda gösterdiği özveri ve fedakarlığa, şeytanı memnun etmek için işlediği suç, cinayet ve günahlara canını, malını ve sahip olduğu her şeyi karşılık beklemeden şeytana satmasına rağmen tüm bu çaba ve özverisinin karşılığı kesinlikle bununla orantılı olmaz. Çünkü büyücünün yaptığı büyüler, kesinlikle süreli olmaz. Bu süre içinde bozulup etkisini yitirir.

Büyüler arasında kısa süreli, 3 gün süreli, haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca etkili olanları vardır. Bu süre tamamen büyü yapan ve ona yardım eden şeytan yoldaşının konum ve gücüne bağlıdır. Tabii büyüde kullanılan malzemelerin de bunda etkisi olur.

Bazı büyücüler; uyuşturucu, aklı baştan giderici ve sarhoş edici maddeler kullanarak büyü yaparlar. Örneğin eşek beyni bu maddelerden biri olup ondan yiyen kimsenin aklında uyuşma ve zekasında gerileme olur.

ŞEYTANIN TUZAĞI NEDİR?

Yaptığı büyünün uzun süreli olmasını isteyen büyücü, onu tekrar etmelidir. Aslında bu da şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan, bu tuzak sayesinde büyücünün sürekli kendi peşinden koşmasını ve yardım dilenmesini sağlar. Nitekim büyücünün başarıya ulaşabilmesi için ömür boyu şeytanın yardım ve desteğine ihtiyacı vardır. Karşılığında hiçbir şey istemeksizin ona gönüllü olarak köle olmayı kabul etmiştir.

Şeytan, sözlerini tutmaya yetkin bir varlık değildir. Çünkü o; aldatıcı, iki yüzlü, yalancı ve sahtekardır. Kurnazlık, ihanet ve kötü niyetlerin somutlaştığı bir varlıktır. Hiçbir zaman bununla yetinmez. Büyücüyle sözleşme yaparak canını ve malını yaşarken ve ölümünden sonra şeytana verdiğini ikrar ettirir. Ölümünden sonra sahip olduğu varlık, şeytanın kontrolüne geçer. Eğer büyücünün eşi ve çocukları varsa onların başına inanılmaz olaylar ve hastalıklar gelir ve miras kalan mal varlığı, tamamen tükenip gider. Eğer bekar ise şeytan onun malını içki ve kumarla tüketecek birini bulur ve mirasın yok olup gitmesini sağlar. Tarihte yaptığı büyülerle servet sahibi olmuş hiçbir büyücü görülmemiştir. Aksine yoksul, hasta ve kederler içinde ölmüşlerdir.

ŞEYTANA KUL OLUNUR MU?

Şeytanın büyücü kuluna aşıladığı en önemli sıfat, kuşkudur. Her şeyden kuşkulanır. Hiç kimseye güvenmez, inanmaz. Şeytan, büyücünün kalbine kuşku hissini öyle bir ekmiştir ki, çalışırken sürekli şeytanı anmak, ona tevessülde bulunmak ve ona yönelmek ihtiyacını duyar. Bu da şeytanla olan bağını perçinler. Büyücü, geçen yıllar içinde sabah-akşam şeytanı zikreden, onu kalbinden, beyninden ve fikrinden çıkarmayan aşağılık bir köleye dönüşür. Şeytana kul-köle olur.
Oysa Allah, sadece kendisine yönelmemizi ve kul olmamızı emrediyor:
Yine insanlar, bazen o büyücünün yanına gittiğinde kendisine Kurân ile ilaç yaptığını zannediyor. Onun için bu yolları izah edeceğim ki hak batıldan ayrılsın.


ve şu an anlatacağım yöntemler denememeniz için sadece tanımlayıcı olarak hatta eksik olarak sizlere aktaracağım arkadaşlar, olayın özünü ve sistemini daha iyi anlayacaksınız.
1) Bu usülde büyücü, Kurân’ı necis (pis, kirli) bir şey ile yazar ya da yazdığı Kurân’ı necis bir şey ile siler. Şeytan, o insana gelir, Kurân’dan şu ayet ya da sureyi hayız kanı ile yazması karşılığında ona yardımcı olacağını söyler. Mısır’da tevbe etmiş büyücülerden bir tanesine sihrinde nasıl başarılı olduğunu sorarlar, o da:
“Ben, Yasin’i bir tabağa yazar; sonra o yazıya bevl eder, o sidik ile yazıyı silerdim. Bu şekilde yaptığım büyüde başarılı olurdum.”

der. Bu usüller, şüphesiz küfürdür. Kurân’dan bir ayet ya da bir sure ile alay etmek, şüphesiz küfürdür.

Ve bunu öğrenip uygulayan sözde hoca veya bunu meslek olarak benimseyenler den bazıları, sidik ile büyünün çözüleceğini zannederek; “Eve, kapılara domuz yağı sürülmüş. O da sidik ile çözülür. Sidik ile kapıyı yıkayın.” diyorlar. Hatta sidik içenler olduğunu duyduğum için üzülerek yazıyorum ve bu tür insanların bu tür hatalara düşmemelerini temenni ediyorum ve diyorum ki;

Efendimiz (sav)’in yolundan ve ona hakkı ile tabi olanların yolundan başka şifa yoktur.

2) Bu usulde ise şeytan, büyücüden kendisi için bir hayvan kesilmesini ister. Bu da genellikle siyah tavuk olur. Bu tür olanlardan bazılarına şahit oldum ki siyah tavuk istiyorlar. Veya başka bir hayvan, fakat siyah rengi tercih ediyorlar. Büyücü, bu hayvanı besmele çekmeden kesiyor. Kanından da hastayı atlatıyor. Sonra o hayvanı harabe bir eve ya da mekana attırıyor. Çünkü, şeytanlar böyle mekanları sever. Orada yaşarlar. Sonra da şirk ve küfrü gerektiren azimet (tılsım) okuyor. Cinnin de istekleri yerine geldiği ve o habis’i sevdiği için artık onun isteklerini yerine getiriyor. Bu büyücüye giden insan, eğer cahil olur ise bunda pek sakınca göremiyor. Hatta büyücü bile küfre düştüğünü bilemiyor. Cin ile irtibat kurmak için küfür ve şirk gerektiren azimetler okuyor. Allah’tan gayrisi için, cin için o hayvanı kesiyor ve böylece helak oluyor. Nitekim. Resulullah (sav);

“Kim Allah’tan başkası için keserse; Allah ona lanet etsin.” [1]

buyuruyor.
3) Bu usulde ise herhangi bir kadın ile erkeğin birbirlerini sevmeleri ve ayrılmaları, ya da kadın ya da erkeği bağlamak, annesini babasını kötü göstermek, işini kötü göstermek için yapıyor. Bunu da yaparken karanlık bir odaya giriyor. Perdeleri kapatıyor, ışıkları söndürüyor. Eğer muhabbet için yapıyor ise güzel kokulu buhur yakıyor. Mesela; anber, günlük, cavi vb. Eğer ayrılık için yapıyorsa kötü kokulu buhur yakıyor ve bu işleri cünüp olarak yapıyor. Hatta bu işleri yaptıran kadın ile zina ediyor. Sonra cinlerin reislerine tapınır gibi tazim edip azimet okuyor. Bu okuma esnasında yanında siyah bir kedi beliriyor. Bazen bir ses duyuyor herhangi bir şey görmüyor. Sonra o şeytana emrediyor. O şeytan da yapabilirse sihirbazın dilediğini yapıyor.

4) Bu usulde ise büyücü, küfrün en kötüsü ile küfre düşer. Sonra şeytanın arkadaşlarından, dostlarından ve sevdiklerinden olur. Şöyle ki; büyücü, Kurân’ı alır ve helaya girer. Kurân’ı ayaklarının altına koyar ya da üstüne oturur. Küfre açık olan tılsımlar okur. Sonra çıkıp bir odaya girer. Artık şeytanın sevdiklerinden olmuştur.

Beykoz’da bir melun büyücü var. Onun yanına “hoca” diye tedavi için gidiyorlar. Onun kendi itirafı şöyle:

“Ben, Kurân’ı kıçımın altına alıp oturuyorum. Benim cinlerim bana o zaman yardım ediyorlar.”
diyor. Sen nasıl bir Müslümansın ki böyle bir insanın yanına gidiyorsun?..

Sonra bu insan (büyücü) mahremi ile zina etmeden, dine imana sövmeden, mürted olmadan, livata ya da yabancı bir kadın ile zina etmeden şeytan bununla arkadaş olmaya razı olmuyor. Yaparsa ondan razı oluyor, isteklerini yerine getiriyor.

Sonra şeytan bu sihirbaza vuruyor ve geceleri uyku uyuyamıyor. Hatta bazılarını felç ediyor. Bazılarıyla da alay ediyor. Çıldıracak duruma getiriyor.

Şeytan, bu insana çok işler yaptırıyor. Burada bir misal vereceğim, gerisini siz kıyas edin. Şeytan bir erkek suretinde temesül ederek zekerini o sihirbazın ağzına, yüzüne, kulaklarına sürüyor. Bu sefer kendi kendini de kurtaramıyor. Bu tür insanların, ölümleri de çok kötü bir şekilde oluyor. Dünyada da, ahirette de perişan oluyor. Allah, onların şerlerinden korusun. Amin!

5) Bu usulde ise büyücü, Kurân-ı Kerîm’den bir sureyi, harflerini tek tek olmak üzere tersten başlayarak yazmaya başlar ve üzerine azimet okuyarak cinle irtibat kurar.

Bu tür olanlarda bazen cin ile irtibat için bu şekilde yazıyor ve şeytandan yardım istiyor. Bir hasta geldi. Üzerindeki muskayı bana gösterdi. Orada “Ey iblis, bana yardım et!” ibaresi vardı. Hastaya söylediğimde şaşırdı. Yanımda başka Arapça bilen insanlar da vardı. Onlara bu ibareyi siz de okuyun dedim. Okudular ve şaşırdılar. Onu yazana telefon ettim tevbe etmesi için. Kızdı ve hatasını kabul etmedi.

Uyanık olun kardeşler.

6) Bu usulde büyücü, baliğ olmamış bir kız çocuğu istiyor. Sonra çocuğun avucuna bir tılsım yazıyor. Bu tılsımı bazıları tırnağına, bazıları da alnına yazıyor. Bazıları ise tırnağa sadece mürekkep sürüyor. Sonra da azimet okumağa başlıyor. Sonra çocuğa ne gördüğünü soruyorlar. Çocuk, bir şey görmediğini söylüyor. Tekrar tekrar azimet okunuyor. Bazen büyücü, okumaktan bayılacak kadar hasta düşüyor. Sonra tekrar soruyor: “Bir şey görüyor musun gelen oldu mu?” Büyücü, o cinne soruyor ve cin cevap veriyor. Çocuk da olayı anlatıyor.

Bu tür bazı büyücüler de hastanın avucuna bakıyor. Avucunun içindeki çizgilerden geçmiş ve gelecek ile alakalı haberler veriyor. Bu haberleri verirken ona şeytan ilham ediyor. Bazıları bunun şeytandan olduğunu biliyor. Bazıları da 6. his deyip kendisini bir şey zannedip beğeniyor. Bu tür insanlara gitmek ve haberlerine inanmak kesinlikle yasaklanmıştır.

7) Bu usulde büyücü, yıldızların insanlar üzerindeki tesirine inanır. Belli bir yıldıza ibadet eder ve ta’zimde bulunur. O yıldızın kendisine yardım edeceğini zanneder ve ondan istekte bulunur. Onun bu isteğine karşı bir ruhani yıldızdan iner gibi görünür. Aslında o yıldızın o insanın kendisine ne ibadetinden ne de istediğinden haberi vardır. Şeytan, o yıldızdan iniyormuş gibi görünür ve onun emrinde olduğunu söyler. Sonra da onu küfür bataklığında şiddetli bir şekilde vurarak bırakıp gider. Yıldızların insanlar üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Büyüklerinin ve küçüklerinin. Bu tür sihirbazın büyüsü, Kurân okunur okunmaz hemen çözülür.

8 ) Bu usulde büyücü, hastadan bir elbisesini ister. Bazen mendilini, bazen takke ya da şapkasını ya da o hastanın üzerinde kokusu olan herhangi bir elbisesini ister ve onun üzerine küfri azimetler okuyarak hasta hakkında bazı bilgiler verir. Bazen ayağını bir pamuk ip ile ölçer ve Kurân’dan Hümeze suresini sesli olarak okur. Sonra sessiz olarak küfri bazı azimetler okur. Sonra cinne seslenir.

Eğer hastalık cinden ise ipi kısaltmasını, eğer nazar ise ipin uzamasını, eğer tıbbi ise kendi haline bırakmasını söyler. Cin de onun dediğini yapar ki cin çok yalancı olduğundan hastalar hakkında söylediğinin ancak yüzde biri doğrudur, diğerleri yalan.

Bu tür insanlara giden hastaların çok azında cin çarpması ve sihir alameti vardır, diğerleri hepsi evham ve vesvesedir. Çoğuna da bu vesveseleri bu tür büyücüler vermiş ve o insanın hasta olmasına sebep olmuşlardır. Sağlam insan, büyücülere gidip sağlam olduğu halde bir müddet sonra hasta olmaktadır. Şerlerinden Allah’a sığınırız.

“Eğer şeytandan bir vesvese gelip seni dürterse hemen Allah’a sığın. Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler sonra hemen gözlerini açarlar“ (el-A’râf 7/200-201).


Kaynaklar
[1] Müslim

https://www.gizliilimler.org/

Like it? Share with your friends!

480
733 shares, 480 points
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format