10 Bulaşıcı Hastalığın 6′ sı Hayvanlardan Geliyor


10 Bulaşıcı Hastalığın 6’sı Hayvanlardan Geliyor CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ) Bunlar İçin Çok Kaygılanıyor. İnsanları etkileyen bulaşıcı hastalıkların yarısından fazlası hayvanlardan gelmektedir. Şimdi, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, hayvanlardan – zoonotik hastalıklar olarak isimlendirilen- yayılan ilk sekiz hastalığın bir listesini yayınlıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ‘nin 6 Mayıs’ta yayımlanan listesinde; bazı grip türleri, Salmonella enfksyonu, West Nile virüsü, veba, Orta Doğu respiratuar sendromu, kuduz, bruselloz (bakteriyel bir enfksyon) ve Lyme hastalığı gibi yeni ortaya çıkan koronavirüsler yer alıyor. ABD Tarım ve İçişleri Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra CDC uzmanlarıda , geçen Aralık ayında Washington, D.C.’de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında 8 hastalığı listeye aldı.

Bu listedeki “Sekiz hastalık” ; hastalığın salgın veya salgın hastalığa neden olma potansiyeli, hastalığın ciddiyeti, ekonomik etkisi, ABD’de de hastalığın yayılma potansiyeli ve biyoterörizm potansiyeli temel alınarak, seçildi. “Bir salgın hastalığın beklenenden daha fazla bir popülasyonu etkilediğinde; bu salgın hastalığın dünya çapında bir salgın olduğu kabul edilir” .  Mesela gribi ele alalım.

Grip; kediler, köpekler ve yarasalar dahil birçok farklı hayvanı hasta edebilir. Virüsler, belirli türlerin içinde yer almasına rağmen, virüsler her zaman değişime uğrarlar. Nadir durumlarda virüs, hayvalanlardan insanlara bulaşır , buradan da diğer insanlara yayılmasına izin verecek şekilde mutasyona uğrayabilir.

Live Science’ ın Mart ayında bildirdiği gibi, grip salgınları tipik olarak hayvanlardan sıçramasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, 2009 gribi salgını “ domuz gribi “ domuzlardan geldi. Ve dünyadaki milyonlarca insanı öldüren “1918 gribi” salgını kuşlardan kaynaklandı.

Listedeki diğer zoonotik hastalıklar, CDC’ ye göre; ABD’de her yıl yaklaşık 1,2 milyon hastalığa yol açan Salmonella bakterilerinin neden olduğu salmonelloz hastalığıdır. İnsanlar, bakterileri barındıran yiyecekleri yerlerse ,bu bakteriler ile enfekte olabilirler.

Ayrıca bu listede, hayvan ısırıklarından yayılabilen bir virüsün neden olduğu kuduz olarak bilinen çok nadir, ancak çok ciddi bir zoonotik enfksyon vardır.

Listede sivrisineklerden bulaşabilen Batı Nil virüsü ve enfekte kenelerin ısırmasından kaynaklanan bir hastalık olan Lyme hastalığı da yer alıyor. Veba (evet, hala var); bakteriYersinia pestis ile enfekte olmuş hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Veba, Orta Çağlardan farklı olarak, şimdi antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Buna rağmen rapor, bir veba biçiminin – ölümcül pnömonik vebanın – salgın hale gelinceye kadar yayılma potansiyeline sahip olduğu ve bakterilerin de biyo-terörizm maddesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmasını öngörmektedir.

Editör / Yazar: Neslihan Çakmak

Kaynak: https://www.livescience.com/65417-top-concerning-zoonotic-diseases.html

RELATED TOPİCS:1918 GRİBİ1918 GRİBİ SALGINIBAKTERİYEL BİR ENFEKSİYONBATI NİL VİRÜSÜBAZI GRİP TÜRLERİBİYOTERÖRİZMBİYOTERÖRİZM POTANSİYELİBRUSELLOZBULAŞICI HASTALIKBULAŞICI HASTALIKLARBULAŞICI HASTALIKLAR HAYVANLARDAN GELİYORCDCCDC HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZLERİCDC NEDİRCDC UZMANLARIDOMUZ GRİBİGRİPGRİP TÜRLERİGUNDEMHASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANLARDAN GELİYORHAYVAN ISIRIKLARINDAN YAYILABİLEN VİRÜSHAYVAN ISIRIKLARINDAN YAYILABİLEN VİRÜSLERİNSANLARI ETKİLEYEN BULAŞICI HASTALIKLARİNSANLARI ETKİLEYEN BULAŞICI HASTALIKLARIKUDUZLYME HASTALIĞIORTA DOĞU RESPİRATUAR SENDROMUSALGINSALMONELLASALMONELLA ENFEKSİYONUSALMONELLA ENFKSYONUSALMONELLOZ HASTALIĞIVEBAVİRÜSLERVİRÜSLER HER ZAMAN DEĞİŞİME UĞRARLARWEST NİLE VİRÜSÜZOONOTİK HASTALIKLAR


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

hate hate
584
hate
confused confused
1460
confused
fail fail
1022
fail
fun fun
876
fun
geeky geeky
730
geeky
love love
292
love
lol lol
438
lol
omg omg
1460
omg
win win
1022
win